top of page
OK0A9482.png

Historie

Himmelpartner er en misjonsorganisasjon som jobber for en ting alene: at mennesker skal bli frelst! Det hele startet som en visjon i hjertet til Inge Røysland, som er grunnlegger for organisasjonen. I dag har nærmere 300 000 mennesker tatt i mot Jesus igjennom Himmelpartner og vi jobber for at enda flere skal bli frelst i et enda høyere tempo. 

Bakgrunn og oppvekst til Inge Røysland

Inge Røysland er født og oppvokst i Froland, på Sørlandet, hvor han i tidlig alder jobbet for sin far i butikk. Han kjente derimot tidlig på et kall som Gud hadde lagt på hjerte hans; at mennesker skulle få høre evangeliet. Han vokse opp i den lokale menigheten, hvor han ledet kor, og ellers var deltager på møtene de holdt. Han kunne tidlig irritere seg på røster som ville legge lokk på karismatikk, da han selv kjente at det var livet i Den Hellige Ånd som betydde noe. 
Røysland hadde jevnlig med turer til et bedehus en time unna, hvor han fikk trent seg på prekenferdighetene sine. Etter noen år gikk det videre til utenlandske turer sammen med andre, og etter hvert mer selvstendig. Dette var starten på hans tjeneste, og herfra vokste misjonsorganisasjon fram som vi i dag kjenner som Himmelpartner. 

 

Virksomhet

Himmelpartner har drevet med kompanjer og menighetsplantinger i Europa, Asia og Afrika, men satser nå med mer vekt på at Norge skal bli frest. I den forbindelse er menigheten Moria blitt plantet i Grimstad som en base som bærer preg av Himmelpartner sitt arbeid. Her har vi ukentlige møter hver søndag klokka 11:00 og 19:00, i tillegg til at vi har våre konferanser i menighetens lokaler. 

Teltvirksomhet

Himmelpartner er kjent for sin teltvirksomhet og har årlig konferanser med telt rundt om i Norge. Et av disse er Mountain Camp som arrangeres årlig i Arabygdi, Telemark. Her samles mennesker fra hele Norge for å høre undervisning fra kjente predikanter i en camping versjon. Vi opplever at dette er et sted hvor Den Hellige Ånd har fått mye plass, noe som gjør dette til konferanse som mange setter pris på. 

Media

Tv-produksjon og livesendinger er noe Himmelpartner har satset mer på de siste årene. Inge Røysland har ukentlige programmer på Youtube, Kanal 10 og Gospel Channel som han kaller: Styrk din tro. I tillegg sender vi månedlige livesendinger til Pakistan hvor Inge Røysland står og taler i Norge, som sendes videre til USA hvor vår tolk er plasser, og videre ned til Pakistan. Dette sendes på satellitt i Pakistan, på 4 oppriggede storskjermer i ulike landsbyer, samtidig som et team går rundt med 50 billige smarttelefoner i de mest fattige strøkene og viser sendingene. Dette konsepter opplever vi masse resultater, og 3000 - 8000 mennesker melder fra hver måned at de har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. 

Bibelskole

Høsten 2020 startet "Himmelpartner Bibelskole". Denne skolen jobber for å utruste unge og gamle til å være med på å utbre Guds rike. Hvis vi skal nå ut til flest mulig trenger vi arbeidere, og nettopp derfor tror vi bibelskole er viktig! Vi tror på teamvirksomhet og bibelskolen sender jevnlig ut team til hele Norge for å forkynne evangeliet. Allerede første året hadde vi over 400 elever fordelt på heltid, deltid og deltid på nett, noe vi er svært fornøyde med. Vi tror denne skolen ene og alene er født av Gud, noe som er nødvendig for å kunne se slike resultater vi har gjort. 

bottom of page