top of page

Moria Mission School 🌍

Himmelpartner har startet tre barneskoler og to menigheter i Pakistan med hensikten å hjelpe barn ut av en ond fattigdomssirkel. Våre elever kommer fra en utrygg og fysisk tung hverdag som barneslaver på mursteinsfabrikker, og vi ønsker å hjelpe dem ved å gi dem en sponset plass på våre skoler hvor de kan utdanne seg, og inn i menighetene for få høre evangeliet om Jesus.VÅRE SKOLER


Campus 1 ligger i Tarasawala i Punjab og har plass til 53 elever, Campus 2 ligger i Issanagari i byen Faisalabad og har plass til 65 elever, og Campus 3 ligger i Kukrawala i Faisalabad og har plass til 50 elever. Hver elev trenger en fadder for å bli værende på skolen og for et månedlig beløp på kr 300,- får de skolegang, utstyr og bøker de trenger, og et varmt måltid hver skoledag. Vi har idag mange faddere som er med og støtter dette arbeidet slik at disse barna kan gå på skole i stedet for å jobbe som barneslaver, og vi er veldig takknemlige for det.PROSESSEN MED Å VELGE ELEVER


Dette er barn av folk som jobber på store mursteinsfabrikker. Barna er som oftest med på dette arbeidet. Ofte er de med fra de er fem år gamle, og med opptil 14 timer lange arbeidsdager. De må produsere 1000 mursteiner hver dag, og får bare 37 norske kroner per dag for å gjøre dette. Mange av dem er kristne mennesker som er veldig fattige. Kontaktpersonene våre går til fabrikkene og forteller om at en skole skal starte i området, og at det er mulighet for å sende barn dit. Kontaktene snakker også med eierne av fabrikkene. Det er ikke alltid så enkelt å få tillatelse av dem, men på de stedene hvor vi har vært, har eierne syntes at det er greit å gjøre noe for barna. Eierne er som oftest muslimer. Teamet vårt henger opp store bannere/plakater på ulike områder med informasjon om at Moria Mission School snart skal grunnlegges, og at foreldre kan sende barna sine på skole. Foreldrene kommer da med barnet eller et bilde av han/henne og sier alderen og at de aldri har gått på skole før. Så vil da teamet bestemme. De fleste kommer inn.


ØNSKER Å HJELPE FLEST MULIG


Det er altså veldig enkelt å få folk inn på skole, og selv om vi først sa at grensen var 50 studenter på èn skole, så har det kommet flere og flere. Vi ønsker at flest mulig skal få gå på skole. Vanligvis er det en kultur i områdene hvor «alle kjenner alle». Både kontaktpersonene og lærerne våre er fra samme område, og vi vet derfor hvilke barn som tilhører hvilke foreldre, og så videre. Hele prosessen med å velge elever kan ta fra tre til fem måneder. Teamet vårt jobber med å få tillatelse, de prater med foreldre, registrerer barnet med navn og alder og så videre.


VIL DU BLI FADDER?


Vi ønsker å hjelpe flest mulig og øke arbeidet i Pakistan, men dette krever flere sponsorer. Dersom du kjenner at dette er et arbeid du vil støtte kan du bli med ved å betale kr 300,- for skolegang til et barn i måneden. Vi ønsker å registrere deg som fadder slik at du kan få informasjon om hvem du betaler skolegang for, bilde av elev og oppdateringer på hvordan arbeidet utvikler seg i framtiden.


Vennligst kontakt vår person i dette arbeidet gjennom å sende en mail til martine@himmelpartner.no.

45 visninger

Comments


bottom of page